Збережемо найцінніше: ваш час, ваші нерви, ваші  гроші.
                                                      МАСТЕР КОНСАЛТИНГ                                                   

Що таке консалтинг?

Через зростання невизначеності та нестабільність ринкового середовища керівникам підприємств стає дедалі складніше ухвалювати ефективні та обґрунтовані управлінські рішення. Тому до процесу управління розвитком підприємств залучають професійних консультантів.

Консалтинг (англ. Consulting – консультування) – це вид інтелектуальної діяльності, основне завдання якої полягає в аналізі, обґрунтуванні перспектив розвитку і використання науково - технічних і організаційно - економічних інновацій з урахуванням наочної області і проблем клієнта.  Консалтингова діяльність полягає у консультуванні керівників, управлінців, профільних фахівців з широкого кола питань у сфері фінансової, комерційної, юридичної, технологічної, технічної, експертної діяльності.

Міжнародний консалтинг – це вид міжнародної  діяльності у сфері послуг, яку здійснюють спеціалізовані компанії одних країн у вигляді надання порад державам, виробникам, продавцям і покупцям інших країн  з широкого кола питань економічної діяльності, а також яку здійснюють спеціалізовані компанії одної країни у вигляді порад з питань зовнішньоекономічної діяльності підприємствам з цієї ж країни.

Консалтингове  агентство – підприємство, що надає професійні послуги консультування клієнтам (суб’єктам господарювання) з вирішення завдань управлінської, операційної чи фінансово-інвестиційної діяльності.

Консалтингова послуга – інтелектуальний продукт, що залишається у володінні клієнта після завершення консультування.

Клієнт може оцінити якість наданої йому послуги або відразу після завершення процесу консультування, або через деякий проміжок часу. Традиційною є пряма взаємодія консультантів з керівниками підприємств протягом виконання консалтингових проектів, метою яких є розроблення й упровадження трансформаційних змін на підприємстві.

Консалтинговий проект – форма взаємодії консультантів з клієнтом у межах консультування, що виявляється через впровадження розроблених пропозицій і заходів у його практичну діяльність.

Консультована проблема - теоретичне чи практичне питання (задача), що вимагає дозволу, пояснення, вивчення, дослідження, діагностики, аудиту, формування рекомендацій щодо вирішення завдань консультованої проблеми.

Предметом  міжнародного консалтингу є ситуації, що виникають у процесі функціонування підприємств на міжнародному ринку і спричиняють чи можуть спричинити їх неефективну діяльність.

Основним завданням консалтингу є надання допомоги клієнтам у вирішенні їх управлінських задач та проблем економічного розвитку, оптимізації бізнес-процесів, підвищенні ефективності функціонування підприємств в цілому.


Консультаційна послуга як специфічний вид товару

Консалтингові послуги як товар мають наступні властивостіневідчутність; невіддільність від джерела; непостійність якості; неможливість збереження.

Невідчутність консалтингової послуги проявляється у відсутності її матеріально-речової форми. Тому замовник зможе оцінити якість послуги лише після того, як отримає її. У зв’язку із цим, вибір конкретної консалтингової компанії з набором відповідних послуг відбувається в умовах невизначеності.

Подолання невідчутності послуги є одним із основних маркетингових завдань консалтингової фірми. З цією метою проводиться підвищення матеріалізації та візуалізація послуг. Зокрема, зменшити рівень невідчутності послуг можна за допомогою:

 • розвитку бренду;
 • розробки іміджевої політики;
 • надання клієнтам інформації щодо попереднього досвіду у вигляді відгуків;
 • надання клієнтам звітів про попередні консалтингові проекти;
 • укладення максимально деталізованого письмового договору;
 • розрахунку вартості робіт залежно від передбачуваних результатів (такий спосіб ціноутворення можливий лише для деяких галузей консалтингу).

Невіддільність від джерела виражається в тому, що консультант є складовою частиною послуги. Консалтингові послуги практично неможливо поширювати через посередників. Функція посередників полягає лише у поширенні інформації. Найважливішим наслідком невіддільності послуг від джерела є те, що відповідальність за якість послуг компанії повністю лежить на її персоналі.

Невіддільність послуги від джерела породжує таку важливу для консалтингових фірм проблему, як спроби консультантів надавати послуги від свого імені, минувши фірму. Можливими заходами з подолання невіддільності від джерела можуть бути:

 • посилення мотивації всього персоналу;
 • розвиток технологій консультування;
 • розподіл процесу консультування на етапи, що допускають участь менш кваліфікованого персоналу;

 • формалізація досвіду і знань консультантів через створення баз знань і експертних систем.

Сутність такої властивості, як непостійність якості консалтингової послуги полягає в тому, що якість послуг залежить, перш за все, від професійного досвіду, освіти, мотивації консультантів і може бути неоднаково оцінена різними клієнтами. консалтингової послуги полягає в тому, що якість послуг залежить, перш за все, від професійного досвіду, освіти, мотивації консультантів і може бути неоднаково оцінена різними клієнтами.

При оцінюванні якості таких послуг спостерігається високий рівень суб’єктивізму оцінки, адже критерії якості консультування для кожного клієнта можуть бути власними. Для уникнення непорозумінь щодо визначення рівня якості наданої послуги як з позиції клієнта, так і з позиції консультанта, доцільно застосовувати групування клієнтів і консультантів по категоріях.

Неможливість збереження консалтингової послуги виявляється у тому, що результати консультування у формі звіту або рекомендацій доцільно використовувати одразу після завершення процесу консультування. Це викликано тим, що ринкове середовище, в якому функціонують клієнтські організації, є динамічним, і умови роботи підприємств постійно змінюються. Так, не варто очікувати позитивні результати, якщо консалтингові рекомендації впроваджено із значним запізненням. Також дана властивість консалтингової послуги проявляється у тому, що консультанти не можуть підготувати стандартні консалтингові рішення потенційним клієнтам на перспективу.

Чим вигідний аутсорсинг бухгалтерських послуг?

Економія. Вартість бухгалтерського аутсорсингу залежить від ряду факторів:

 • від виду діяльності компанії,
 • системи оподаткування,
 • кількості працівників,
 • обсягу документообігу,
 • наявності нестандартних операцій і т.д.


Вся фішка в тому, що вартість таких бухгалтерських послуг сумірна з витратами на утримання штатного бухгалтера, а в окремих випадках – навіть нижче. Ви запитаєте: “так в чому ж економія?”

По-перше, зникає необхідність утримувати свій бухгалтерський відділ. Компанія позбавляється від витрат на організацію робочих місць, оплату праці, лікарняних, відпускних, витратних матеріалів, які необхідні бухгалтеру в роботі.

По-друге, кожен професійний бухгалтер відвідує різного роду заходи для підвищення своєї кваліфікації. А в спеціалізованих компаніях працівники проходять семінари, практикуми планово і абсолютно безкоштовно!


Конфіденційність. З аутсорсинговою компанією обов’язково укладається договір, в якому прописується гарантія дотримання конфіденційності, відповідальність за проведену роботу. А як гарантувати дотримання конфіденційності штатного бухгалтера?

 

Комплексний підхід. У великих аудиторських компаніях для обслуговуваннях клієнтів залучаються бухгалтери, сертифіковані аудитори, юристи. Це дає можливість клієнту приймати збалансовані і правильні рішення. Аудитори не займаються ухиленням від сплати податків, а пропонують оптимальне податкове рішення, з огляду на специфіку кожної компанії-клієнта.

 

Постійність. 92,6% головних бухгалтерів – жінки. Керівнику варто бути готовим до можливих декретів, лікарняних, відпусток. Віддавши бухгалтерію на аутсорс, її, звичайно, теж будуть вести не роботи, а живі люди, але в спеціалізованих компаніях працює принцип взаємозамінності. Керівника більше не буде хвилювати питання: «Хто ж буде вести бухгалтерію в разі відпустки бухгалтера, її декрету і т.д.?»

 

Компетентність. В консалтингових компаніях працюють аудитори, рядові бухгалтери які своєчасно проходять підвищення кваліфікації, діють системи подвійного контролю, що в значній мірі знижує ймовірність помилки та штрафів.

 

Захищеність. Іноді діяльність аудиторської компанії застрахована. У разі помилки сумлінна фірма повністю покриває суму штрафів.

 

Вільний час. Ви можете викреслити бухгалтерію зі списку Ваших завдань – тепер їх вирішуватиме аудиторська фірма.                                           Задати питання                                          

Кошик

Кошик порожній.